Можете да поискате достъп до своите лични данни, които са били събрани в този уеб сайт
Тук долу можете да прегледате услугите, които събират ваши лични данни в този уеб сайт. Отбележете услугите, от които искате да бъдете забравени. Така ще изпратите заявка до администратора на уеб сайта. Ще бъдете уведомени по имейл, щом това бъде направено.
WP Comments
WordPress Comments are data entered by users in comments
WordPress Posts
WordPress posts author data
WP User Data
WordPress user data stored as user meta data in database
Изпратете заявка до администратора на уеб сайта. Въведете какво желаете да бъде поправено. Ще бъдете уведомени по имейл, щом това бъде направено.